Duwatech is officieel gecertificeerd voor de BRL-100.

En daar zijn we trots op! Dit certificaat bevestigd dat Duwatech de werkzaamheden met koudemiddelen (F-gassen) volgens de wettelijke eisen uitvoert.

Warmtepompen en airconditioningsystemen beschikken over gefluoreerde broeikasgassen (koudemiddelen) en die zijn schadelijk voor het milieu. Daarom is er een Europese wetgeving waarin is vastgelegd hoe je met deze gassen moet omgaan om zo het milieu te beschermen.

Er is o.a. vastgelegd dat koeltechnische handelingen aan warmtepompen en airconditioningsystemen alleen verricht mogen worden door vakkundig opgeleide installateurs. De installateur moet hiervoor BRL-200 gecertificeerd zijn. Ook het bedrijf moet gecertificeerd zijn, de BRL-100.

BRL-100 heeft tot doel het weglekken van koudemiddel tijdens werkzaamheden te voorkomen en bevat hiervoor voorzorgsmaatregelen. Bij de installatie wordt door Duwatech zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van permanente verbindingen om de kans op lekkages te minimaliseren.

Duwatech levert en monteert veilige, efficiƫnte installaties van goede kwaliteit! Wij zijn ons daarbij terdege bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover het milieu. Daarom werken wij ook samen met merken die producten ontwikkelen waarbij ecologische duurzaamheid hoog in het vaandel staat.