Waarom is een warmtepomp duurzaam?

Om klimaatverandering tegen te gaan, is het van belang dat er minder fossiele energiebronnen gebruikt worden. Bij het verwerken van fossiele energie, zoals het verbranden van aardgas, steenkool of olie, komt CO2 vrij. De uitstoot van CO2 is een grote veroorzaker van de opwarming van de aarde. Om deze opwarming tegen te gaan is wereldwijd afgesproken dat we ons best moeten doen om de CO2-uitstoot te verlagen.

Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, ventilatielucht, bodem of het grondwater en maakt daar een bruikbare temperatuur van om je huis te verwarmen. Er is energie nodig om de lage temperatuur-energie uit bijvoorbeeld de lucht naar een hoger niveau te brengen. Een warmtepomp doet dat heel efficiënt: van 1 kWh stroom maakt een warmtepomp 2 tot 5 kWh warmte.

De warmtepomp gebruikt stroom: je stroomverbruik gaat dus toenemen. Daar staat tegenover dat je geen (of bij een hybride warmtepomp ongeveer de helft minder) aardgas gebruikt. Al met al gaat jouw CO2-uitstoot door verwarming en warm water omlaag, ook al is in Nederland de stroom nog lang niet 100% duurzaam. Vergeleken met een hr-ketel op aardgas is jouw CO2-uitstoot door verwarming en warm water:

  • Met een hybride warmtepomp zo’n 20% lager.
  • Met een lucht/water warmtepomp met de buitenlucht als bron zo’n 30% lager.
  • Met een water/water warmtepomp met bodembron zo’n 45% lager.

Als in de toekomst alle stroom duurzaam is, gaat de CO2-uitstoot van volledige warmtepompen zelfs naar nul.